Category: 2016 北海道道東

4

2016 北海道道東紅葉之旅 – Day 6

北海道的天氣真係變化莫測,尋日明明好好天連白雲都少見,但今日就天陰勁大雨。 其實我睇天文台都預計到,只係估唔到天氣比想像中更惡劣。 原本今日都係戶外運動,但因為天氣問題通通都俾我改做聽日先睇,點解改聽日?因為聽日又變番好好天~哈哈~...